top of page

Çok Değerli Sivil Havacılık Camiası Mensupları;

 

Öncelikle sizlerle vakfımız, “HAVAK – TÜRK SİVİL HAVACILIĞINI GELİŞTİRME VAKFI” nın büyük bir değişim süreci içerisinde olduğunu ve yakın zamanda Türk Sivil Havacılık Sektörünün her kategorisinde çok daha etkin ve güçlü şekilde faaliyetlerine devam edeceğinin haberini paylaşmak isterim.

1994 senesinde, ülkemiz havacılık işletmelerinin, Havacılıkta Avrupa Birliği Standartlarına erişilebilmesi amacı ile kurulmuş olan vakfımız bildiğiniz üzere 2017 senesine kadar JAR (JAA TO) eğitimlerini tertiplemiştir. Bu süreç içerisinde havacılık sektöründeki bütün yöneticilerin eğitim hizmetlerini sağlayan vakfımız, işletmelerin bu konudaki kendi iç eğitim sistemlerini kurmaları ve ayrıca sektörde alternatif eğitim kuruluşlarının oluşması ile JAA TO eğitimleri konulu ana misyonunu başarı ile tamamlamıştır.

11.Eylül.2017 tarihinde yapılan HAVAK Genel Kurul toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu tekrar seçilmiştir. Bu kurul ve sonrasında alınan kararlar neticesinde de vakfımızın vizyon ve misyonu değiştirilerek ülkemiz havacılığının en büyük sorunlarından birisi olan Amatör-Sportif-Genel Havacılık sorunları esas olmak üzere havacılığımızın her kategorisinde branşlar/alt kurullar kurması ve ilgili kategorinin sektörel sorunlarının ele alınması, dayanışma sağlanması ve çözüm odaklı hizmetler üretmesi kararlaştırılmıştır.

11.Kasım.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda ise Vakfımızın merkezinin “Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneği” tesislerine taşınması ve ayrıca vizyonu ile misyonunun aşağıdaki şekilde olması gerektiği kararlaştırılmıştır.

vesikalik_Foto_2019_kopyası.jpg

HEDEFLER (VİZYONUMUZ)

 

İnsanoğlunun var olduğu ilk günden beri en büyük hayali olan uçmak arzusu ve gerekliliğini küresel seviyesinde ve standartlarında yaşayabilen; 

 

Havacılığı bir lüks ya da bir ayrıcalık olarak değil amatör-sportif-genel havacılık kategorisi esas ve başlangıç olarak kabul edip, bütün havacılık kategorilerinin de ayrı ayrı ihtiyaçlar ve gereklilikler olduğuna inanan ve bilen, 

 

Milli görüş ve menfaatlerin temel olduğu, havacılığın uluslararası ortak kültürü, standartları, küresel gelenek ve hukukuna sahip, ulusal ve uluslararası itibarı yüksek Türk Sivil Havacılık Toplumu ve bilincidir.

 

GÖREVLER (MİSYONUMUZ)

 

Her gün çok hızlı adımlarla ilerleyen ve büyüyen küresel havacılık sektörünün temel taşları olan Amatör-Sportif-Genel Havacılık faaliyetleri başta, bütün havacılık kategorilerine yönelik her türlü havacılık eğitimleri ve iyileştirme/geliştirme/standardize etmek faaliyetleri ile birlikte, Havacılık bilimi ile sektörlerinin bütün alanlarında;

 

  1. Amatör-Sportif-Genel Havacılık faaliyetleri başta ve esas olmak üzere, insanlı ya da insansız icra edilen havacılığın istisnasız bütün alanlarına özellikle gençler başta olmak üzere toplumumuzun ilgi, sevgi ve aktif katılımlarını arttırmak, havacılığı yaygınlaştırmak ve özendirmek, bütün bu kategorilere gereken destekleri vermek.

  2. Havacılık Sektörünün her bir kademesinde ve pozisyonunda hissedilen nitelikli profesyonel personel eksikliğinin giderilebilmesi için her türlü geliştirici ve iyileştirici çalışmaları ve faaliyetleri, eğitimleri ve paylaşımları icra etmek.

  3. Havacılığın uluslararası standartlarının toplumumuzda da var olması, geliştirilmesi, yayılması ve yaşanabilmesi konusunda faaliyetler icra etmek. Bu faaliyetleri sektör gerek ve ihtiyaçları önceliğinde uluslararası standartlardan, emniyet ve sürekli gelişim ilkelerinden taviz vermeden, devletimizin ve ilgili ulusal ve uluslararası kanunları, otoritelerin ve yönergelerinin çerçevesinde, istisnasız “HERKESE EŞİT MESAFE ve HİZMET” ilkesi ile icra etmek. 

  4. Sektörün tüm gelişim faaliyetlerini “HER ZAMAN İLERİ, HER ZAMAN YUKARI” prensibi ile desteklemek; İcraatlar esnasında “Kural Koyucu” ve “Kural Denetleyici” ile “Hizmeti Alan” ve “Hizmeti Veren” gurupları arasında sağlam ve güvenilir bir köprü olmak. 

  5. Bu grupların ihtiyaç ve sorunlarına ulusal ve uluslararası gerekler çerçevesinde, devletimize hizmet prensibi dâhilinde “SORUN ÇÖZÜCÜ” ve “ARABULUCU” hizmet ve çözümler sunmak, uygun görülen ve gereken alanlarda gerektiğinde ilgili yetki ve destekleri de alarak bilirkişi, danışman, denetleyici, kural koyucu ve düzenleyici otorite olmak.

  6. Havacılığın herhangi bir alanında yanlış bilinenleri ve yanlış kurulmuş sistemleri, hatalı uygulamaları bulmak ve ortaya çıkartmak, ispatlarını ortaya koyarak doğruya erişimi sağlamak. 

  7. Bu hizmetleri sunarken Türk Havacılığına hizmeti geçmiş bütün emektarlarımızın, sektörümüzün ve devletimizin şehit ve gazileri ile onların emaneti ailelerinin liyakatine her daim saygılı olmak ve sahip çıkmaktır.

 

Vakfımızın varoluş amacı, görevlerimizi icra ederek hedeflerimize ulaşabilmektir.”


 

İcraat alanı genişletilmiş olan vakfımızın bundan sonraki hedefi öncelikle Amatör-Sportif-Genel Havacılık kategorisinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi başta olmak üzere çözüm odaklı olmak havacılığımızın topyekûn gelişimini desteklemek ve gelişim ivmesini arttırmaktır.


 

Çok değerli Sivil Havacılık Sektörümüz,

Vakfımız devletimize hizmet amacı ile zamanın SHGM desteği ve sektörün en büyük havayolları aracılığı ile kurulmuş Muhtar ve Tüzel kişilik tescillidir. Adı üzerinde TÜRK SİVİL HAVACILIĞINI GELİŞTİRME hedefini görev edinmiş olan vakfımız kişisel ya da münferit gelişimleri değil 25 yaşını doldurmuş olmanın enerjisi ile ülkemiz sivil havacılığının 25 yıl SONRASINI düşünmektedir.

Bu bağlamda hali hazır durumumuzu siz değerli camiamız ile paylaşır, omuzlarımızdaki bu çok ağır ve önemli görevi hakkı ile yerine getirebilmemiz için maddi ve manevi desteklerinizi arz ederim.


 

Oben OĞULTARHAN

Genel Başkan

oogultarhan@havak.org

bottom of page